Jan
31
Sa
Workshop
Jan 31 um 12:30 – Feb 1 um 18:00
Feb
28
Sa
Workshop
Feb 28 um 12:30 – Mrz 1 um 18:00
Mrz
28
Sa
Workshop
Mrz 28 um 12:30 – Mrz 29 um 18:00
Apr
18
Sa
Energie I
Apr 18 um 13:00 – Apr 19 um 18:00
Apr
25
Sa
Workshop
Apr 25 um 12:30 – Apr 26 um 18:00
Mai
16
Sa
Energie I
Mai 16 um 12:30 – Mai 17 um 17:00
Jun
6
Sa
Workshop
Jun 6 um 12:30 – Jun 7 um 18:00
Jun
27
Sa
Workshop
Jun 27 um 12:30 – Jun 28 um 18:00
Jul
18
Sa
Sommerworkshop 1
Jul 18 um 11:00 – Jul 22 um 18:00
Jul
24
Fr
Sommerworkshop 2
Jul 24 um 10:30 – Jul 28 um 18:00